Stofarm bindmiddel inwerken bij bodemstabilisering

Wanneer we bindmiddel zeggen, dan zeggen we stof. En stof, dat brengt allerhande zaken met zich mee, zoals verlies van product, extra (op)kuiswerk, klachten van omwonenden of eventueel collega’s die wat verder op aan het werk zijn. Daarnaast zijn er ook situaties waar het nodig is om stofarm/stofvrij bindmiddel in te werken, zoals tijdens werken in de buurt van, of op luchthavens, ziekenhuizen, rond woonwijken of bij uitbreiding van bestaande industrieterreinen. TERRA ging een kijkje nemen in Roeselare, waar een Stehr SBF24-6 strooi en freescombinatie van Stadsbader aan de slag was.

Door het spreiden en inwerken van bindmiddel in 2 werkgangen uit te voeren bestaat er een grote kans op vervlieging van het product en de daar bijhorende vervuiling. Stehr combineert beide acties in 1 machine door een SBS 6000 bindmiddelstrooier en een SBF 24 kalkfrees in 1 chassis te monteren. De SBS 6000 kan 6 m³ bindmiddel meenemen en verdelen over een werkbreedte van 2,4 meter. Het strooien gebeurt door middel van een schoepenrad met een diameter van 25 centimeter. Het strooien kan zowel door de chauffeur geregeld worden als volautomatisch via een stuurcomputer. Deze laatste werkt snelheid gerelateerd. De SBF 24 bodemfrees heeft dezelfde werkbreedte en kan maximaal 60 cm diep frezen. Vooraan hangt de combinatie in de trekhaak van een trekker (minstens 260 pk nodig, maar eerder vanaf 300 pk aangeraden), achteraan loopt ze op een wielstel. De werkdiepte wordt bepaald door de dissel en het wielstel hydraulisch te heffen of te laten zakken.

De SBF 24 frees is uitgerust met 76 beitels die in een dubbele, tegengestelde winding rond de freesrotor gemonteerd zijn. Hierdoor wordt het bindmiddel optimaal verdeeld over de volledige werkbreedte en -diepte en worden problemen met stenen vermeden. Deze worden namelijk door de dubbele winding vlot over de freesrotor geworpen. Het vullen van de 6 m³ grote voorraadbunker kan zowel met een vijzel, bigbags of een transportband via een vulopening van 80 bij 80 centimeter of via een pneumatische aansluiting vanuit een tussenbunker of oplegger. Om stofontwikkeling bij het vullen te voorkomen monteerde Verhaeghe Products een filtersysteem dat de uitgaande lucht filtert van alle stof.

Behalve het voordeel van geen stofontwikkeling te hebben bij het frezen is de combinatie op lange termijn ook kostenbesparend. Er is slechts 1 trekker en 1 chauffeur nodig. Door optimaal gebruik te maken van het tractorvermogen voor de aandrijving van doseerrad en freesrotor, werkt de combinatie ook zuiniger, zodat op lange termijn de nodige liters brandstof bespaard worden.

 

 

%d bloggers liken dit: