Koen Van Hessche …Transportbegeleider bij Gauca Bvba

Om uitzonderlijke transporten in goede banen te leiden hebben chauffeurs soms extra ogen en oren tekort en is een extra begeleider noodzakelijk om de weg vrij te houden. Een begeleider is dan onmisbaar. Zij zorgen ervoor dat automobilisten uitwijken, vragen vergunningen aan en houden nauw contact met de chauffeur bij een manoeuvre. Koen Van Hessche is transportbegeleider bij Gauca bvba, een begeleidingsfirma in Kruisem. Terra sprak met hem over de wereld van het uitzonderlijk transport.

Advertising

Terra: Hoe ben je in de sector van het uitzonderlijk transport terechtgekomen? Koen Van Hessche: “Twee jaar terug toonde een kennis van mij foto’s van een begeleiding van een uitzonderlijk transport. Het was altijd mijn kinderdroom om te werken in de wereld van de bouwmachines en kranen. Ik greep mijn kans en solliciteerde bij Gauca bvba. Gauca bvba is een relatief jonge firma in Kruisem die opgericht werd in 2018 door Jonathan Verniers. Momenteel werk ik samen met zo’n tiental collega’s en verzorgen wij 24/7 uitzonderlijke transporten in België. Voor die begeleiding kan je bij ons terecht voor een totaalpakket. Hierbij bedoel ik niet enkel het begeleiden zelf, maar ook de aanvraag van vergunningen. We beschikken over twee wagens waarmee we tijdelijke verkeersborden kunnen opstellen. Dit is enkel van toepassingen bij een klein aandeel van de uitzonderlijke transporten waar de verkeerssituatie echt moet worden gewijzigd.”

Terra: Welke opleiding moet je volgen om een transport te begeleiden? KVH: “Je bent verplicht om een opleiding te volgen bij Securitas of Groep 4. Die opleiding bestaat uit een twaalftal dagen theorie of in totaal 96 uur en je moet de nodige examens afleggen en uiteraard hier in slagen. Daarna mag je aan de slag als begeleider van een uitzonderlijk transport. Momenteel ligt er ook een wetsvoorstel klaar, waardoor de wetten rond de begeleiding en het uitzonderlijk transport zouden kunnen veranderen. Voorlopig wordt er enkel nog maar gespeculeerd over verschillende categorieën in begeleiding. Het is nu nog een beetje gissen want er zijn nog geen concrete wetteksten. Ik verwacht wel dat de wet zal ingaan in 2021.”

Terra: Hoe verloopt de begeleiding van een uitzonderlijk transport?KVH: “Eerst en vooral worden we gecontacteerd door het transportbedrijf zelf. Daarna vullen we eventueel een aanmelding in op de officiële website van het uitzonderlijk transport, waarna we samen met de klant het vertrekuur afspreken. Waar en wanneer we mogen rijden is afhankelijk van de verschillende categorieën binnen het uitzonderlijk transport. De eerste klasse is het kleine uitzonderlijk transport wat massa conform is onder de 44 ton, maar iets hoger of breder is dan de standaardmaten. Daarnaast heb je nog een tweede klasse die boven de 4 meter hoog is of langer is dan 30 meter. De andere categorieën zijn niet toegestaan op de autosnelwegen omdat ze niet massaconform zijn en moeten dus via alternatieve routes langs gewestwegen naar hun bestemming rijden. Hierdoor komen we vaak in krappe dorpskernen terecht en moeten we vaak tientallen kilometers omrijden om op onze bestemming aan te komen. Als alles in orde is op vlak van vergunningen, kunnen we ons vertrek afspreken met het transportbedrijf. We checken wel altijd vooraf nog eens de route en we stippelen deze ook volledig uit in onze gps. Zo rijden we niet verkeerd want nders kunnen we in benauwde situaties terechtkomen ook in verband met de vergunning.”

Terra: Tot wat zijn jullie gemachtigd in het openbare verkeer als begeleider?KVH: “Dat is afhankelijk van het aantal begeleiders. Je kan het verkeer ophouden met één begeleider, maar het is veel gemakkelijker met twee. We kunnen het verkeer ook tegenhouden op een rondpunt terwijl het konvooi dit op rijdt. Dit doen we ook vaak op een kruispunt. We moeten altijd de wegcode respecteren en mogen bijvoorbeeld zelf niet door het rood rijden. Onze grootste taak bestaat vooral uit het ontruimen van het tegenkomende verkeer op de gewone wegen. Daarvoor maken we gebruik van een soort toorts. Soms moeten we bij smalle wegen vragen aan automobilisten om bijvoorbeeld een oprit op te rijden. We kunnen zelf geen boetes uitschrijven voor automobilisten die de regels niet volgen. We kunnen wel een klacht neerleggen, maar dat gebeurt zelden. Veel automobilisten vergeten vaak dat ze een konvooi makkelijk kunnen hinderen, door bijvoorbeeld in te voegen tussen de signalisatiewagen en de vrachtwagen. Daarom ben ik voorstander van een sensibiliseringcampagne rond het uitzonderlijk transport, dit zou niet alleen de veiligheid, maar het respect voor de sector ten goede komen.”

“IK BEN EEN VOORSTANDER VAN EEN SENSIBILISERINGCAMPAGNE ROND HET UITZONDERLIJK TRANSPORT. DIT ZOU NIET ALLEEN DE VEILIGHEID, MAAR HET RESPECT VOOR DE SECTOR TEN GOEDE KOMEN”

Terra: Wat behoort tot de standaard uitrusting van een signalisatiewagen? KVH: “Onze signalisatiewagens zijn uitgerust met de nodige verlichting om het aankomende verkeer te waarschuwen. Daarnaast beschikken we over extra signalisatie om eventueel defecte signalisatie aan de vrachtwagen te vervangen. We komen ook vaak tegen dat chauffeurs hun breedteband vergeten die ze moeten voorzien, daarom heb ik er altijd een aantal extra bij. Ook kegels, een brandblusapparaat, een meetlat, een rolmeter en twee zaklampen heb ik standaard op elke rit mee. Sommige signalisatievoertuigen zijn ook uitgerust met een slaapgedeelte.”

Terra: Volgen jullie de wetgeving nauwgezet op? KVH: “Ik kijk elke dag naar de website van Agentschap Wegen en Verkeer. Niet enkel in verband met de wetgeving maar ook om eventuele nieuwe werken op een route te noteren. We moeten om de drie jaar een bijscholing volgen omtrent de nieuwe wetgeving.”

Terra: Zijn jullie ook actief in het buitenland?KVH: “Momenteel zijn we nog niet actief in het buitenland, maar dit staat wel op de planning. We begeleiden wel vaak buitenlandse collega’s doorheen ons land. Momenteel zijn we bezig met de uitbreiding naar Frankrijk en Nederland, zodat we in 2022 in de omliggende landen ook service kunnen aanbieden. We zien wel dat de wetgeving per land sterk verschilt, dus het is geen gemakkelijke opgave om overal exact de wetgeving na te volgen.”

%d bloggers liken dit: