Grondwerker in beeld: Devagro (Waregem)

De jaarwisseling is nog maar net voorbij, maar bij Devagro zijn ze al terug druk aan het werk. Devagro uit Waregem is al meer dan 30 jaar een gekende naam binnen zijn sector in West-Vlaanderen. Wat begonnen is als een klein familiebedrijf is intussen uitgegroeid tot een bedrijf dat ongeveer 130 mensen tewerk stelt. Toch blijft de familiesfeer en de KMO-mentaliteit behouden.

Begonnen met drie

Ignace Degezelle richtte, samen met zijn schoonvader Cyriel Vanden Buverie, Devagro op in mei 1989. Ignace had als textielingenieur totaal geen basis in de bouw. Cyriel had echter wel enkele jaren ervaring op zak in de grondwerken. Hierdoor hadden ze toch enige kennis om een eigen bouwbedrijf op te richten. Als team samen met Marleen Vanden Buverie, dochter van Cyriel en vrouw van Ignace die hielp in de administratie, kocht Devagro één kraan en één vrachtwagen waarmee ze kleinere opdrachten in de grondwerken aanvaardden. Ze kropen vanzelfsprekend elke dag zelf achter het stuur en de hendels van hun materieel. Na korte tijd werden er naast de activiteit grondwerken ook omgevingswerken en wegeniswerken aan het bedrijf gevoegd. In 1994 kocht het bedrijf een eigen kaakbreker om zelf het steenpuin te kunnen malen dat dan werd gebruikt als fundering bij de aanleg van wegen. Deze recyclagetak zou zich verder ontwikkelen onder de bedrijfsnaam Devarec. Door de afzet van steenpuin richtte Devagro zich ook regelmatig naar afbraakwerken in de regio Waregem. Stelselmatig werd er steeds meer in het machinepark en personeel geïnvesteerd. In 1996 opende  Devarec één van de eerste betoncentrales in de regio. In 2009 en 2012 stapten de twee zonen Yves  en Xavier Degezelle in het bedrijf. Yves Degezelle (33) is op vandaag verantwoordelijk voor de algemene leiding, terwijl Xavier Degezelle (30) momenteel de schakel vormt tussen het operationele en het administratieve binnen het bedrijf. In 2019 trakteerde Devagro zichzelf voor haar 30ste verjaardag met een verhuis naar een compleet nieuwe site van 10 ha groot  binnen de industriezone waar Devagro zijn ontstaan kende.

Bij Devagro worden enkel de meest recente machines aangekocht. Als men dan daarvoor wat langer moet wachten in plaats van een stockmachine aan te kopen, is dat geen probleem.

De cirkel rond

Bij Devagro streven ze naar een proces waarbij zoveel mogelijk wordt gerecycleerd. Daarom specialiseerde het bedrijf zich niet alleen in grond- en infrastructuurwerken, maar ook in afbraakwerken, puinrecyclage, betonwerken, saneringen, groot grondverzet en transport. Na de afbraak van een gebouw wordt het steenpuin door één van de drie mobiele breekinstallaties gebroken. Sanering en de eventuele verdere grondwerken neemt het bedrijf op zich. Hiervoor kan Devagro beroep doen op enkele zusterbedrijven. In 2000 opende het een nieuwe site langs het kanaal Bossuit-Kortrijk in Harelbeke waarop de bedrijven BSV en Devamix gestart zijn. Devamix concentreert zich op de recyclage van steenpuin met een eigen breker en betoncentrale. Bij BSV ligt de focus op grondsaneringen en grondverzet. Op de site zelf kunnen ook verontreinigde gronden verwerkt worden.

Bulldozers zijn vooral van het merk Komatsu.

Transport via het water

De meeste grondstoffen binnen de sector vinden hun oorsprong uit de recyclage. Sommige natuurlijke grondstoffen zijn op dit ogenblik nog altijd onmisbaar en worden in vele gevallen aangevoerd via de binnenwateren. In Waregem ligt het bedrijf aan de Leie waar momenteel schepen kunnen aanmeren tot circa 2.000 ton. De bedrijfssite in Harelbeke ligt langs het kanaal Bossuit-Kortrijk die de mogelijkheid biedt schepen te laden en lossen tot circa 1200 ton. Hierdoor houdt Devagro een grote hoeveelheid vrachtwagens van de weg die anders voor een extra belasting zouden zorgen op het wegennetwerk en het milieu.

Het machinepark

Devagro en de zusterbedrijven beschikken over een machinepark van ongeveer 60 graafmachines, 8 wielladers, 3 bulldozers, 4 dumptrucks en enkele machines voor specifieke doeleinden. “Alle machines worden aangekocht op basis van prijs-kwaliteit, waarbij het verbruik van de machine nauwlettend in het oog wordt gehouden”, vertelt Yves. Daarom lopen er al enkele hybride machines  op het bedrijf. Elke graafmachine wordt uitgerust met een 3D-Topconsysteem. Devagro werkt vooral samen met Caterpillar en Kobelco als het gaat over graafmachines. Bij de bulldozers wordt er gekozen voor Komatsu en de wielladers op de breekwerven zijn vooral van de merken Volvo en Caterpillar. Ook de ontwikkelingen binnen de sector worden nauwlettend in het oog gehouden. “Bepaalde nieuwe ontwikkelingen bij één specifieke machine geven soms de doorslag om daarin te investeren.”

De Kobelco-sloopmachine met een bereik van 32 meter aan het werk in de Gentse haven.

Waar in de beginjaren werd gewerkt met tweedehands machines, vervangt het bedrijf momenteel elke machine binnen de 5 à 7 jaar door een nieuwe. De levensduur is afhankelijk van de activiteit van die specifieke machine. “Een graafmachine in het grondwerk wordt minder belast dan een graafmachine in het puin en gaat daarom ook minder lang mee.” Sommige oudere machines worden ingezet als reserve machine om eventuele stilstand door panne te verhelpen.

Op de site zijn drie vaste techniekers in dienst om de machinisten waar nodig te ondersteunen. Op vlak van onderhoud en herstellingen van de machines wordt zoveel mogelijk alles in eigen beheer gedaan. Hiervoor beschikken de techniekers over een eigen atelier op de nieuwe site. Het primaire onderhoud zoals het controleren van het olie- en waterniveau, reinigen en het smeren van de machine wordt door de machinisten zelf gedaan. Op de site is er een grote stock aan reserveonderdelen in voorraad om te allen tijde zo snel mogelijk een panne te kunnen verhelpen.

Voor het robuuste werk vertrouwt Devagro op deze 70 ton’s Caterpillar graafmachine.

Machinisten krijgen het laatste woord

Jaarlijks worden er verschillende nieuwe machines aangekocht bij Devagro. Daarbij kijkt Yves naar de gehele markt.  Op het einde van de aankoop wordt er rekening gehouden met het standpunt van de machinist. “De machinisten weten het best wat er goed en slecht was aan hun huidige machine. Hun mening kan dus finaal nog de doorslag geven.”

Breken en zeven op eigen sites

In totaal staan drie mobiele brekers en een achttal zeefmachines op de twee sites paraat om verschillende soorten puin te verwerken tot granulaten en andere gerecycleerde producten. De machinerie kan ook verplaatst worden naar de site zelf indien het puin ter plaatse moet blijven of het niet rendabel genoeg is om alles te transporteren naar de site zelf.

Een van de drie brekers van het bedrijf in actie.

Iedereen krijgt de kans om door te groeien

Op de dag van vandaag werkt Devagro met een 130-tal mensen. Dit is op korte tijd sterk gestegen door de uitbreiding van de verschillende activiteiten. “Door de focus te leggen op het behouden van de familiale sfeer binnen het bedrijf, voelt iedereen zich snel op hun gemak.” Waar mogelijk krijgen de werknemers ook de juiste kansen om verder te groeien in het bedrijf. Zo worden er verschillende opleidingen binnen het bedrijf gegeven om de werknemers de juiste kennis bij te brengen. Hierdoor zijn er al verschillende machinisten doorgegroeid naar werfleider. Zij zien zelf het beste wat en hoe het moet gebeuren op de werf. De band tussen de werfleiders en de machinisten wordt zo versterkt. Door de verschillende takken binnen het bedrijf zelf, kan iemand van infrastructuurwerken ook een taak krijgen binnen de afbraakwerken.

Profiel 

Ignace (rechts) en Marleen (links) startten meer dan 30 jaar geleden Devagro op. Momenteel zijn ook beide zonen: Yves (links) en Xavier (rechts) actief in het bedrijf. Yves neemt de algemene leiding voor zijn rekening, terwijl Xavier de schakel vormt tussen het operationele en het administratieve binnen het bedrijf. In het begin specialiseerde Devagro zich vooral op grondwerken, ondertussen zijn daar verschillende extra takken zoals afbraakwerken, saneringen, recyclage en betonproductie bijgekomen. Momenteel kan het bedrijf rekenen op 130 mensen die zich dagdagelijks inzetten.

 

%d bloggers liken dit: